Groningen
Friesland - 2
Friesland
Drenthe
Overijssel
Overijssel

Wie zijn wij

Het bestuur van de KNZV-vereniging Noord Oost Nederland bestaat uit zes mannen die allen lid zijn van een koor uit ons gewest. Zij vergaderen eens in de vijf á zes weken in Rijssen.

De vergadering zijn in het gebouw van het Rijssens Mannenkoor. Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde doch alle verwant aan mannenkorenzang.

Koorbezoeken i.v.m. jubileum leden, planning activiteiten uit het Beleidsplan, onderwerpen ALV’s, zaken vanuit de Verenigingsraad van het KNZV is maar een kleine greep uit de onderwerpen die worden besprokenHet KNZV Vereniging Noord Oost is een van de vier zelfstandige regioverenigingen welke aangesloten zijn bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV).  De vereniging vertegenwoordigt koren uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. 

Het KNZV vereniging Noord Oost is een interactieve organisatie. Het bestuur houdt zich bezig met beleidstaken, formele zaken en het organiseren van voor – en/of najaarsvergaderingen. Verder faciliteert zij, indien mogelijk,

initiatieven van aangesloten leden. De collectieve regelingen van het KNZV zijn:

Buma/Stemra rechten, overeenkomst FEMU voor het additioneel kopieer– en digitaliseerrecht, Verzekeringsarrangement KNZV en de KNZV muziekbibliotheek.

Aangesloten koren kunnen zelf projecten aandragen zoals themabijeenkomsten, festivals, concerten of ledenwerfacties.

Bij voldoende belangstelling onder de leden kan de organisatie plaatsvinden onder auspiciën van het KNZV.

Daar waar nodig zal het KNZV deze organisatie faciliteren.  Het aangedragen project moet haalbaar zijn en passen binnen de doelstellingen van de vereniging. De organisatie van een project wordt uitgevoerd door een projectteam bestaande uit leden van de aangesloten koren. Ook van deelnemende koren wordt verwacht dat zij hun bijdrage leveren.

Tot slot maakt het KNZV gebruik van de diensten en kennis van verschillende instanties. Denk hierbij aan KNZV Nederland, Koornetwerk Nederland, Belastingdienst, Buma/Stemra of FEMU. Leden kunnen gebruik maken van het netwerk van het KNZV, bijvoorbeeld voor informatie over dirigententarieven, gebruik maken van een vacaturebank,

concert aankondigen doen of gebruik maken van een koopjeshoek. Een soort marktplaats waar spullen te koop gezet of aangeboden kunnen worden  Wie meer informatie wil hebben over de voordelen van lidmaatschap welke er voor u te realiseren zijn, maakt dan gebruik van het contactformulier voor ons secretariaat.