Werkgroep uitwisseling (digitale) partituren.

Werkgroep “Regionaal Digitaal Partiturencentrum”.

(stand van zaken)

Ook de werkgroep krijgt te maken met de gevolgen van het coronavirus.

Het was de bedoeling om dit voorjaar te starten met het geven van workshops voor geïnteresseerde koren. Door de coronamaatregelen hebben we dit voornemen voorlopig in de ijskast gezet.

Het opzetten van een digitale partituren bibliotheek hebben we afhankelijk gesteld van de uitkomst van de onderhandelingen met de FEMU. Hoewel er voor 2020 een regeling is getroffen hebben we nog geen zekerheid voor de toekomst. Wat dat betreft zijn we in afwachting van de

onderhandelingen van Koornetwerk Nederland met de FEMU. Hoewel de verantwoording van een correcte partituren administratie voor rekening is van de koren zelf is, willen wij als werkgroep graag van start gaan met een goede bestendige regeling voor het additioneel kopiëren en digitaliseren van partituren.

Zodra er weer ontwikkelingen zijn houden we jullie op de hoogte.

 

G.J.D. (Jan) Lankamp

namens de werkgroep

Terug naar de Nieuwspagina

Comments are closed.