Verslag Inspiratiedag “Mannenkoren in beweging”

Verslag Inspiratiedag “Mannenkoren in beweging” Zo’n  70 koorbestuurders en commissieleden zijn op de Inspiratiedag op 8 februari in touw geweest om met elkaar kennis te delen over het perspectief van de mannenzang. De Inspiratiedag was een initiatief van het KNZV Midden Nederland waar ook afgevaardigden uit de andere drie KNZV-regio’s waren present. Het Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater, in het Akoesticum in Ede, was hiervoor afgehuurd om met elkaar aan de slag te gaan om een krachtige vereniging te zijn of te worden. Aan de hand van drie onderwerpen (samenwerking/maatschappelijke betrokkenheid, repertoire/artistiek aanbod en presentatie/imago) werd inspiratie opgedaan aan de hand van goede en aanstekelijk voorbeelden. De werksessies in de ochtend en de middag, werden geleid door drie gelouterde professionals Boyke Brand, Hilbrand Adema en Hans Noijens. Samen is men aan het werk getogen om de koren in beweging te krijgen en grip te krijgen op de uitdagingen die de koren tegen komen. Natuurlijk werd er ook gezongen: met een passend lied “Always look on the bright side of life”. Aan het eind van de dag kon de conclusie worden getrokken dat het bijzonder zinvol is geweest om de opgaven en uitdagingen van mannenkoren op deze manier tegen het licht te houden. Veel achtergrond informatie was verzameld op een USB-stick die aan de deelnemers werd uitgereikt. De KNZV-coördinator van de dag, Adrie Bout, bedankte de drie inleiders voor hun inzet om de Inspiratiedag tot een succes te maken.

Comments are closed.