Uitgestelde Algemene Ledenvergadering;

Het bestuur heeft besloten dat, o.v.v. de ontwikkelingen rond de coronamaatregelen,  de voorjaarvergadering wordt verschoven naar:

Zaterdag 31 oktober 2020, aanvang 10.00 uur

in het verenigingsgebouw van het Rijssens Mannenkoor, Argonstraat 2 in Rijssen.

Alle ontvangen stukken, m.u.v. de agenda, blijven van kracht.

Te zijner tijd ontvangen de leden een nieuw agenda.

Vanwege COVID 19 omstandigheden is er nog geen kascontrole geweest. Zodra de financiële boekhouding is gecontroleerd zullen wij hiervan verslag doen.

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse afdracht, door de aangesloten leden, te verlagen naar € 12,00 per actief lid.

Binnenkort ontvangt u van onze penningmeester de jaarnota.

De traditionele najaarsvergadering 2020 komt hiermee te vervallen.

Terug naar de Nieuwspagina

Comments are closed.