RIVM Advies per 1 juli

RIVM Advies per 1 juli

logo rivm 2

Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie   en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste   onderdelen van het advies dat het RIVM heeft uitgebracht, als aanvulling   koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden.

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RIVM-ADVIES   logo download

 

Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van   Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve   advies voor koren om samen te zingen wordt hiermee beëindigd. De     onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand   die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde   zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, mits   zangers recht vooruit zingen.

Belangrijk onderdeel van het advies vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 

Aansluitend op het advies wordt op dit moment het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast. Deze staat zo spoedig mogelijk online.

Geplaatst: 30 juni 2020

Comments are closed.