KNZV vereniging Noord Oost

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Nieuws

De VNK heeft namens de aangesloten korenbonden een contract met Buma-Stemra afgesloten voor in het openbaar mogen uitvoeren van muziek en tekst.

De Buma premie bedraagt voor 2020 € 3,05 per aangesloten koorlid incl BTW.Deze bijdragen worden betaald voor:Repetities.Door de verenigingskoren zelf georganiseerde uitvoeringen.Door de verenigongskoren georganiseerde concoursen of festivals.Voor een optreden waar geen geldelijke vergoeding tegenover staat.Jaarlijks moet wel aan Buma opgave worden ingestuurd van alle gebruikte repertoire.

Buma kan dan bepalen of een werk rechtenvrij is of niet.De opgave geeft geen financiële consequenties voor het koor, alleen voor de uitkering van de rechten, indien de muziek niet ouder is dan 70 jaar.

Koren die geen lid zijn van een aangesloten korenbonden moeten individueel afdracht doen aan Buma. Zij betalen meer dan het dubbele bedrag dan nu is geregeld via het VNK.

Door de oprichting van de nieuwe organisatie voor koren “Koornetwerk Nederland”zal beoordeeld worden of een nieuwe fase van onderhandelingen met Buma nodig is indien de actualiteit daar om vraagt.

Terug naar de Nieuwspagina
1 27 28