Mannenkoorfestival Nieuwsbrief no. 5

Mannenkoorfestival Nieuwsbrief no. 5

(Uitstel Mannenkorenfestival Zeist vanwege corona-virus)

Na rijp beraad, en na consultatie van de koren die zich hebbeningeschreven, heeft de werkgroep van het Mannenkoren Festival 2020 in Zeist vandaag geconcludeerd dat het organiseren van het mannenkoorfestival in september a.s. niet gaat lukken. Enerzijds wordt de tijdspanne die overblijft voor de organisatie van het festival erg kort en anderzijds is er geen zicht op wanneer koren weer kunnen beginnen met repeteren en het opnieuw opstarten van hun organisatie.

Ook is het tijdstip wanneer we weer kunnen opstarten onduidelijk en het zal ons niet verbazen als na 28 april de samenleving weer voorzichtig opstart, dit alleen gaat gelden voor groepen waarvan bewezen is dat het risico laag is en voor sectoren die van belang zijn voor onze economie. Het betekent zeker niet dat het virus dan verdwenen is en het verbod op samenkomen van meerdere personen en het afstand houden van elkaar onverminderd zal naar alle waarschijnlijkheid van kracht blijven.

Dit maakt het weer beginnen van koorrepetities zeer lastig. En het is de vraag of we dit wel moeten willen. Het risico van verspreiding is heel groot als je een aantal mannen in de kwetsbare leeftijdsgroep twee uur dicht opeen in een besloten ruimte laat zingen, waarbij door krachtig ademhalen virussen gemakkelijk rondgaan.

Het merendeel van de koren heeft aangegeven dat uitstel hun voorkeur had. Koren die niet voor uitstel waren vonden het laten doorgaan een krachtig signaal van hoop en dat alles weer terug was bij normaal.

Er is met de gemeente Zeist en de subsidieverleners overlegd en ook zij hadden alle begrip voor het uitstellen van het evenement en zij gingen hiermee akkoord. Met de verhuurders van podia en geluidsapparatuur zal overlegd worden om tot een regeling te komen. Ook vindt overleg plaats om de annuleringsverzekering voor slecht weer door te schuiven naar een nieuwe datum.

Het leek de werkgroep goed om de koren die zich hebben ingeschreven vroegtijdig duidelijkheid te geven over het wel of niet doorgaan van het festival. Vandaar dat deze beslissing nu is genomen. Bovendien zijn nu de financiële verliezen van dit besluit nu nog te overzien en zullen we voldoende middelen houden om dit festival op een later tijdstip te organiseren. Het zal duidelijk zijn dat we nu nog geen datum kunnen noemen. Zodra de situatie weer genormaliseerd is komt de werkgroep weer bij elkaar en zal u middels de nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

De hieronder vermelde koren, die nu ingeschreven staan, zullen verzekerd zijn van deelname aan het uitgestelde festival als zij daarvoor kiezen:

 • Almelo’s Mannenkoor
 • Asser Mannenkoor
 • Astens Mannenkoor
 • Dierens Mannenkoor
 • Eibergs Mannenkoor
 • Elster Mannenkoor
 • ENKA Mannenkoor Ede
 • Ettens Mannenkoor
 • Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap
 • Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA
 • Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap
 • Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor
 • Koninklijk Mannenkoor Die Haghe Sanghers
 • Koninklijke Zangvereeniging Rotte’s Mannenkoor
 • Koninklijke Zangvereniging Breda’s Mannenkoor
 • Mannenzangvereniging Internos Groenlo
 • Nijverdals Mannenkoor Ensemble
 • Nijverfdals Mannenkoor
 • Stichts Mannenkoor Driebergen
 • Venray’s Mannenkoor
 • Vlaardings Mannenkoor Orpheus
 • West Aleta Singers Terschelling
 • Zangvereniging Oranje
 • Zeister Mannenkoor
 • Zoetermeers Mannenkoor

Het spijt de werkgroep zeer, dat we dit besluit hebben moeten nemen. Wie had dit gedacht toen we in 2018 het besluit namen om een concours/festival te gaan organiseren in 2020. Jammer, maar het is niet anders. Gezondheid is nu even belangrijker!!

Namens de werkgroep wens ik u allen een goede gezondheid toe en veel sterkte om deze uitzonderlijke tijd goed door te komen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan Henk Bijvank, telefoon.

Comments are closed.