Corona-virus

Het zijn lastige tijden nu Nederland in de ban is van COVID 19. De overheidsmaatregelen om het virus te bestrijden raken alle gelederen in onze samenleving, zo ook de koorwereld. Er zijn geen koorrepetities meer en vele koren hebben hun geplande concerten en bijeenkomsten afgelast of opgeschort.  Ook voor vele zzp koordirigenten is het een vervelende tijd. Zij missen niet alleen inkomsten maar vragen zich ook af in welke conditie zij het koor bij een eerstvolgende samenkomst aantreffen.  Wat is er nog blijven hangen van de zo zorgvuldig ingestudeerde  liederen.  Nu de koorleden noodgedwongen thuis zitten hebben zij in ieder geval voldoende tijd om thuisstudie op te pakken.

Landelijk komen er veel vragen binnen hoe om te gaan met de betaling aan de dirigent nu repetities,  optredens, concerten als gevolg van de COVID 19 crisis niet kunnen doorgaan. Een eenduidig antwoord is hier niet op te geven en is afhankelijk van de overeenkomst die met de dirigent is gesloten.  Wij adviseren onze aangesloten koren om in ieder geval met hun dirigent om tafel te gaan om duidelijke  afspraken te maken over het wel of niet doorbetalen en het verrichten van zinvolle taken, zoals instructies voor thuisstudie van de koorleden of, voor leden die er mee overweg kunnen, het opzetten van een  video-chat met leden via diverse media.

Hoelang deze situatie nog voortduurt is erg onzeker. Het zou zo maar kunnen zijn dat de koren nu al het zomerreces zijn ingegaan. Mochten er ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor onze aangesloten leden, dan zullen wij u op de hoogte houden.

Wij wensen bestuur en leden van onze aangesloten koren veel sterkte en wijsheid toe in deze moeilijke tijd.

Comments are closed.