Groningen
Friesland - 2
Friesland
Drenthe
Overijssel
Overijssel

Het bestuur

Het bestuur van de KNZV-vereniging Noord Oost Nederland bestaat uit zes mannen die allen lid zijn van een koor uit ons gewest. Zij vergaderen eens in de vijf á zes weken in Rijssen.

De vergadering zijn in het gebouw van het Rijssens Mannenkoor. Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde doch alle verwant aan mannenkorenzang.

Koorbezoeken i.v.m. jubileum leden, planning activiteiten uit het Beleidsplan, onderwerpen ALV’s, zaken vanuit de Verenigingsraad van het KNZV is maar een kleine greep uit de onderwerpen die worden besproken