KNZV vereniging Noord Oost

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Bestuur

Het bestuur van de KNZV-vereniging Noord Oost Nederland bestaat uit zes mannen die allen lid zijn van een koor uit ons gewest. Zij vergaderen eens in de vijf á zes weken wisselend in Rijssen en Meppel. De vergadering zijn in het gebouw van het Rijssens Mannenkoor te Rijssen en te Meppel in Scola Vocalis, het gebouw van het Meppeler Mannenkoor. Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde doch alle verwant aan mannenkorenzang. Koorbezoeken i.v.m. jubileum leden, het jaarlijkse Gewestelijke concert, planning activiteiten uit het Beleidsplan, onderwerpen ALV's, renovatie biblotheek met partituren en dirigenten bijeenkomsten is maar een kleine greep uit de onderwerpen die worden besproken.

 

Naam Taak Telefoon
Harry van der Mark Voorzitter 06-34389654
Jan Lankamp Secretaris 06-14639113
Garry Garrelds Penningmeester 0597-413143
Jan Wijngaards 2e penningmeester 06-22086074
Johan Smit Vice voorzitter 06-11982969
Gerrit Bosman 2e secretaris 0522-443362
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s