KNZV vereniging Noord Oost

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Werkgroep uitwisseling (digitale) partituren.

Werkgroep uitwisseling (digitale) partituren.

Tijdens de najaarsvergadering 2019 van het KNZV verg. Noord Oost heeft een werkgroep

“uitwisseling (digitale) partituren” een presentatie gegeven over haar vorderingen voor het

oprichten van een Regionaal Digitaal Partiturencentrum en het geven van workshops over muziekoefenprogramma’s.

Regionaal Digitaal Partiturencentrum.

Uit de uitkomst van een gehouden enquête onder de aangesloten koren, blijkt dat er voldoende belangstelling is voor het opzetten van een regionale digitaal partituren centrum.

Voor een dergelijke bibliotheek heb je een account nodig bij een opslagmedium.

Stack Online is een persoonlijke online harde schijf waarop je veilig en gemakkelijk bestanden opslaat, bekijkt en deelt. De bestanden worden versleuteld opgeslagen op servers in Nederland; zo weet je zeker dat niemand anders aan de opgeslagen bestanden komt.

Deelnemende koren krijgen een toegangscode bij Stack Online. Met deze toegangscode kunnen zij hun PDF en/of muziekoefenprogramma partituren opslaan en daarmee beschikbaar stellen aan andere deelnemende koren. Daarnaast kunnen zij beschikken over de partituren in de bibliotheek.

De koren bepalen zelf welke partituren zij beschikbaar stellen.

LET WEL!! Niet alle muziekoefenprogramma’s zijn onderling uitwisselbaar.

Capella en Musescore zijn dit wel.

Het KNZV stelt de faciliteiten voor deze bibliotheek gratis voor haar aangesloten leden beschikbaar. De aangesloten leden moeten zelf een bibliothecaris leveren die het account beheert.

Workshops muziekoefenprogramma’s

Koren die nog geen muziekoefenprogramma hebben, of er net mee zijn begonnen, kunnen zich melden bij de werkgroep voor een workshop. Hoewel er vele muziekoefenprogramma’s zijn zal de werkgroep zich bij de workshop beperken tot Capella en Musescore.

Bij voldoende belangstelling kunnen deze workshops gegeven worden voor meerdere koren tegelijk. Hiervoor zal een centraal gelegen locatie worden gezocht.

Het KNZV zal deze workshop faciliteren.

De workshop zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Uitleg van de mogelijkheden van Capella en/of Musescore;
  • Uitleg van het opstarten van het programma;
  • Instructie voor de leden die ermee moeten werken;
  • Promotie t.b.v. de leden voor het werken Capella/Musescore.

LET WEL!! De workshop zal bestaan uit een interactieve presentatie.

Een “één op één uitleg” kan eventueel in overleg met de werkgroep.

Een belangrijk voorbehoud.

Koornetwerk Nederland is namens een aantal bonden in onderhandeling met de FEMU inzake additioneel kopiëren en digitaliseren van partituren. Voor 2020 zijn de onderhandelingen voor het additioneel kopiëren in een ver gevorderd stadium. De e FEMU heeft toegezegd dat in aanloop naar een definitief akkoord voor 2020 de koren die lid zijn van het KNZV met rust gelaten worden wat betreft het kopieer- en digitaliseerrecht.

Zolang er voor de toekomst geen structurele regeling wordt getroffen, moeten we als KNZV een pas op de plaats maken wat betreft het kopiëren en digitaliseren van partituren.

Zodra er een structurele regeling is getroffen en de rechten hiervan afgedekt zijn kande werkgroep verder gaan met het plannen van een Regionaal DigitaalPartiturencentrum.

Ondertussen kunnen er wel workshops worden georganiseerd.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s