KNZV vereniging Noord Oost

AANGESLOTEN BIJ HET KONINKLIJK NEDERLANDS ZANGERSVERBOND

Nijverdals Mannenkoor
Overijssels Byzantijns Mannenkoor

Het bestuur van de KNZV-vereniging Noord Oost Nederland bestaat uit zeven mannen die allen lid zijn van een koor uit ons gewest. Zij vergaderen eens in de vijf á zes weken wisselend in Rijssen en Meppel, in gebouw Scola Vocalis en gebouw Meppeler Mannenkoor. Tijdens deze vergaderingen komen diverse onderwerpen aan de orde doch alle verwant aan mannenkorenzang. Koorbezoeken i.v.m. jubileum leden, het jaarlijkse Gewestelijke concert, planning activiteiten uit het Beleidsplan, onderwerpen ALV's, renovatie biblotheek met partituren en dirigenten bijeenkomsten is maar een kleine greep uit de onderwerpen die worden besproken.

 

Naam Taak Telefoon
H. van der Mark Voorzitter 06-34389654
Henk Bargboer Secretaris 0547-363478
G. Garrelds Penningmeester 053-5388689
Jan Wijngaards bestuurslid 06-22086074
J. Smit bestuurslid 0546-564 800
G. Bosman bestuurslid 0522-443362
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s